Nábor

Kdy je možné se přihlásit?
Kdy je dítě vhodné pro gymnastiku?
Jak staré děti se mohou náboru zúčastnit?
Můsí být zájemkyně jen z Hulína?
Co musí mít dívky na trénink?
Co se při náboru testuje?
Jak často trénujeme?
Na jakém nářadí se cvičí?
Mají rodiče přístup na trénink?
Co budou v přípravce cvičit?
Jak dlouho je možné se gymnastice věnovat?

Kdykoliv během roku na tréninku ( termín tréninků je uveden na stránkách ). Pro společné družstvo přípravky je však lepší, pokud v něm začínají cvičit všechna děvčata současně. Proto pořádáme v září hlavní nábor – termín je vždy uveden na stránkách. Pozvánky jsou také umístněny ve školce, jsou informovány i děti v prvních třídách ZŠ.

Na závodní gymnastiku se hodí především děti s genetickými předpoklady menšího vzrůstu. S gymnastikou je nejlépe začít co nejdříve. V mladém věku se nejsnadněji vytvářejí správné předpoklady a návyky pro přesné provádění gymnastických a akrobatických prvků. Ideální jsou děti, které mají zájem učit se novým dovednostem.

Dívce musí být alespoň 5 let ( mladší jen po domluvě – podle schopností ). Nebo je-li dítě dostatečně tělesně a psychicky zralé, což je zpravidla po čtvrtém, pátém roce věku dítěte. Pokud má dítě zájem věnovat se gymnastice jen rekreačně – může přijít i větším vzrůstovým předpokladem. Pro rekreační gymnastiku mohou přijít na nábor i starší zájemkyně. S gymnastikou se může na rekreační úrovni začít v každém věku. U nás jsou vítané všechny dívky, které chtějí cvičit na jakékoliv výkonnostní úrovni. Mohou přijít cvičit i zájemci o gymnastiku z jiných sportů, pro které je gymnastika ideální průpravou.

NEMUSÍ BÝT JEN Z HULÍNA – rádi mezi sebou uvítáme i zájemkyně o gymnastiku z okolních obcí. Nemusíte se bát dojíždění – máme již mezi sebou i dojíždějící členy z okolních obcí.

Ideální je dres. Na nábor postačí i elastické kalhoty nebo krátké strečové kalhoty ( kraťasy ), sportovní tričko, cvičky – gymnastické, pití. Jídlo není dovolené – to do tělocvičny nepatří.

Ohebnost, síla, odvaha – nebojácnost, všeobecná motorická inteligence, koordinace pohybu, držení těla, atd.

Počet hodin je úměrný výkonnosti cvičenky.
Začínáme – 2x týdně 1 hodinu. Postupně se délka tréninku zvyšuje.

Ženy mají 4 nářadí – přeskok, bradla, kladina, prostná.
Muži mají 6 nářadí – prostná, kůň na šíř, kruhy, přeskok, bradla, hrazda.

Působily by na děti spíše rušivě, proto jsou tréninky neveřejné. S výjimkou nejmenších dívek v přípravce, které se zpočátku bez rodičů stydí nebo bojí cvičit.

 

Budou se věnovat protahování, správnému držení těla, posilování, podle svých dovedností se budou učit základním gymnastickým dovednostem. Vše bude probíhat většinou zábavnou formou her a soutěží.

Gymnastika se dá cvičit po celý život. Z těch dívek, které gymnastika opravdu baví se stávají trenérky a rozhodčí.

Při náboru proběhne krátká schůzka s rodiči, kde budou poskytnuty všechny potřebné informace a odpovězeny všechny případné otázky rodičů.

Těšíme se